المان های قالب

تب های آجاکس محصولات

محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • لوازم جانبی
 • مبلمان

استند دو طبقه

155,000 تومان
 • کد:20401
 • ابعاد :
ارتفاع :36 سانتی متر صفحه : 28*28
 • جنس:فلز رنگ شده

شیرینی خوری دوطبقه

278,000 تومان
 • کد:10903
 • ابعاد
سایز کوچک: 20 سانتی متر سایز بزرگ : 28 سانتی متر
 • جنس:چوب راش یا رابروود

فایل چوبی 2 طبقه

 • کد:30105
 • ابعاد :
ارتفاع : 43 سانتی متر طول :35 سانتی متر عرض :21 سانتی متر
 • جنس :
بدنه : چوبی طبقه :حصیری
المان های قالب

تب بندی آجاکس به صورت تکی

shirt-tab مد روز
محصول ویژه
 • محصول ویژه
 • مردانه
 • زنانه

سینی فلزی کوچک

کد:21003 ابعاد : قطر :27 سانتی متر جنس: فلز رنگ شده

شلف دو طبقه کوچک

کد:20406 ابعاد : ارتفاع : 25 سانتی متر طول : 30 سانتی متر عرض:10 سانتی متر جنس:فلز رنگ شده

سبد حصیری کوچک

45,000 تومان
 • کد:30203
 • ابعاد :
طول :21سانتی متر عرض:15 سانتی متر ارتفاع:7 سانتی متر
 • جنس: حصیری داخل پارچه

استند دو طبقه مدل آلما

155,000 تومان
کد:20401503 ابعاد: ارتفاع:34سانتی متر قطر طبقه اول:17.5 سانتی متر قطر طبقه دوم:26.5 سانتی متر جنس:فلز رنگ شده
المان های قالب

تب های آجاکس محصولات جداگانه

مد روز
محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • مردانه
 • زنانه

جا آبلیمو مشکی

10,000 تومان
 • کد:2040201
 • ابعاد :
ارتفاع :18 سانتی متر طول : 21 سانتی متر عرض:10 سانتی متر
 • جنس :رنگ استاتیک
 

سبد حصیری کوچک

45,000 تومان
 • کد:30203
 • ابعاد :
طول :21سانتی متر عرض:15 سانتی متر ارتفاع:7 سانتی متر
 • جنس: حصیری داخل پارچه

استند قفس

10,000 تومان
 • کد:20403
 • ابعاد :
ارتفاع :40 سانتی متر قطر صفحه :30 سانتی متر
 • جنس : فلز آبکاری شده
المان های قالب

محصولات آجاکس تب بندی برگه

shirt-tab پوشاک
محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • مردانه
 • زنانه

سبد لباس

10,000 تومان
ابعاد : ارتفاع : 40 سانتی متر طول : 35سانتی متر عرض :26 سانتی متر جنس :نوار پارچه ای

تخته سرو پیتزا بزرگ

135,000 تومان
 • کد :10106
 • ابعاد :
قطر 25 سانتی متر
 • جنس : چوب رابروود

اردو خوری چوبی طرح 1

195,000 تومان
 • کد : 101012
 • ابعاد: قطر 30 سانتی متر
 • جنس : چوب رابروود

سبد حصیری متوسط

48,000 تومان
 • کد:30202
 • ابعاد:
طول :25 سانتی متر عرض:20 سانتی متر ارتفاع:7 سانتی متر
 • جنس: حصیری داخل پارچه
المان های قالب

تب بندی آجاکس به همراه آیکون

مبلمان
 • مبلمان
 • روشنایی
 • تجهیزات جانبی
 • ساعت
 • لوازم آشپزخانه

تخته سرو

110,000 تومان
 • کد:10604
 • ابعاد : قطر 20 سانتی متر
 • جنس : چوب رابروود

جا جواهری چشم

کد:20407 ابعاد : ارتفاع:37 سانتی متر عرض: 18 سانتی متر جنس: فلز رنگ شده

تخته سرو تک دسته

110,000 تومان
 • کد: 10603
 • ابعاد : قطر20 سانتی متر
با دسته 29 سانتی متر
 • جنس :چوب رابروود
المان های قالب

تب بندی آجاکس محصولات با دکمه بارگذاری

محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • روشنایی
 • تجهیزات جانبی

جا شمعی مکعب طلایی

 • کد: 2020302
 • ابعاد : ارتفاع 13 سانتی متر
 • جنس : فلز آبکاری شده

اردو خوری سرامیکی

 • کد :10303
 • ابعاد: قطر 35سانتی متر
 • جنس : چوب راش یا رابروود

جاشمعی منظومه

 • ابعاد :3 سایز
قطر :19سانتی متر 16 سانتی متر 13سانتی متر
 • جنس : فلز رنگ شده
المان های قالب

تب بندی آجاکس محصول به صورت کاروسل

محصولات ویژه
 • محصولات ویژه
 • لوازم آشپزخانه
 • مبلمان